top of page
  • vechernicamedia

Пенсиите на жените в България: с 200 лв. по-ниски

За 2023 г. пенсионираните жени са получавали малко над 680 лв, докато мъжете - над 900 лв. Данните са от НОИ.

 

По-висок е броят на мъжете, които получават максималните пенсии - 3400 лв. Само 300 са жените, получаващия същия доход. 


Като главни причини за разликите се посочват по-краткият трудов стаж на жените и разликата в заплатите на жените, които от години са традиционно по-ниски в някои сектори. Като друга причина се изтъква майчинството, при което заплатите са „замразени“, а много жени и не получават индексиране след връщане на работа.


(източник: https://www.novinite.com)


Друга основна причина, която се пропуска от мейнстрийм медиите, е тежестта на грижовния труд за деца и болни/възрастни близки, която пада основно върху жените и често води до напускане на работа/работа в по-лоши условия или с намалено работно време, така че да може двете да са съвместими.


Адриан Николов от Института за пазарна икономика коментира, че „от гледна точка на осигурителната система мъжете и жените са равнопоставени.“ Както самият той посочва обаче, очакваната продължителност на живота разликата е 7 години, което значи, че жените по-дълго време взимат по-малка пенсия, а мъжете по-кратко – по-голяма.


И тъй като пенсията е „нещо, с което трябва да оцеляват месец за месец, от тази гледна точка разликата е много значителна“. Съответно тук всъщност не става въпрос за равнопоставеност, а за добър пример как формалното „равенство“ често прикрива именно липсата на изравняване на възможностите и постигането на истинска равнопоставеност.


Според Евростат разликата в заплатите между мъжете и жените в България е 13% в полза на мъжете.


Comments


bottom of page