top of page
  • vechernicamedia

Мястото на жените ... в българската политика

При прясно изминалите избори за Народно събрание и Европейски парламент отново преобладава мъжкото присъствие. По данни на ЦИК кандидатите за Народно събрание са били 6100, от които 1826 жени и 4274 мъже. В сравнение с миналогодишните избори, броят на жените кандидати се е увеличил с 36%, а след тазгодишните, присъствието на жени в парламента се увеличава с 10%


До скоро от 240 места в парламента само 58 бяха заети от жени. Това е над три пъти по-малко от мъжете, което ни поставя на 97-мо място (от общо 186) в изследването на ООН от 2023 г. след Мароко, Китай и Ирак, заемаща 71-во място. След последните избори обаче, броят на заетите места от жени се увеличава на 64, което потенциално би ни изместило в класацията в положителна посока. 

(източник: kcl.ac.uk)

От 9-ти април 2024 г. действащите жени министри в България са само 4 от общо 19 места или 15,8%. Това са д-р Галя Кондева - министър на здравеопазването; Мария Павлова - министър на правосъдието; Виолета Коритарова - министър на регионалното развитие и благоустройството и Людмила Петкова - министър на финансите.


Тази липса на жени в управлението може да се дължи на различни фактори, като например неспособността да се съчетае ефективно работата с т.нар. „неплатен труд“ – отглеждането на деца, грижата за семейството и домакинството.


Социалният натиск е ключов, доколкото подтиква жените да се избират в немалка част от случаите семейния живот за сметка на кариерата и личностното си развитие, като по този начин продължава да се поддържа идеята за „традиционно семейство". 


(Илина Мутафчиева- източник: unabg)

 

Жени на ръководни държавни длъжности по света


Към 13 май 2024 г. е изчислено, че в 28 държави са избрани жени за държавни и/или правителствени ръководители. Според събраните за първи път данни от „ООН Жени“ към 1 януари 2023 г. жените представляват 22,8% от членове на кабинети, оглавяващи министерства, които ръководят дадена област на политиката, като има само 13 държави, в които жените заемат 50 или повече процента от позициите на министри в кабинети, ръководещи области на политиката.


Най-често заеманите ресори от жени са тези свързани с правата на човека, равенство между половете, въпроси свързани с коренното население и малцинствата и други социални въпроси. Секторите, в които жените имат най-малко участие, са свързаните с религиозните въпроси, транспорта, енергетиката, отбраната и местното управление.


Жените в парламента:


В световен мащаб, процентът на жените депутати в еднокамарни или долни камари на парламента е 26.5%, което е крачка в положителната посока в сравнение с 1995 г., когато процентът е бил едва 11.


Според статистиката на ООН само в шест държави от целия свят жените в парламента са 50 и повече процента. Това са Руанда с 61,3%, Куба с 53,4%, Никарагуа с 51.7% и Мексико, Нова Зеландия и Обединените арабски емирства с по 50%.

(източник: pncp)


При сегашните темпове на напредък равенство между половете на най-високите ръководни позиции няма да бъде постигнато в близките 130 години. Това не е случаят за всички държави, но за жалост е за България, което означава, че имаме още дълъг път към равноправието.Източници:


Автор: Радостина Борисова

Σχόλια


bottom of page