top of page
  • vechernicamedia

Жените в Индонезия са лишени от кариера в политиката

Ще се подобри ли ниското представителство на жените в парламента след изборите на 14 февруари в Индонезия? Като се имат предвид съществуващите системни пречки, вероятно не.


На парламентарните избори през 2019 г. индонезийците гласуваха за повече жени в националния парламент от всякога. След първите избори от пост авторитарния период през 1999 г. представителството на жените беше нищожните 8,8%, като през 2019 г. то  достига до 20,9%. Разочаровани от резултатите от първите и вторите избори, активистки успешно настояват за въвеждане на квота за кандидатите, която да изисква от партиите да издигат поне 30% жени. Дали квотата обаче е достатъчна, за да се повиши репрезентацията на жените, имайки предвид пречките, с които се сблъскват жените кандидати в Индонезия?


Представителството е по-добро, но не достатъчно


При индонезийската система за пропорционално представителство с отворена листа партиите решават за мястото на кандидатите в листата, но избирателите могат да изберат всеки кандидат. На последните избори квотата означаваше, че във всеки избирателен район на трите нива на парламента жените трябваше да съставляват поне 30% от кандидатите. Освен това един от всеки трима кандидати в партийната листа трябваше да бъде жена. При такава силна институционална рамка не е изненадващо, че ентусиазмът след изборите през 2019 г. беше приглушен. След изборите през 2014 г се наблюдава спад в представителството на жените в политическия живот - в повече от 20 % от избирателните райони няма нито една жена в парламента. На областно и регионално ниво делът на жените, избрани на длъжност, е бил още по-нисък - съответно само 18% и 15%; в 25 областни парламента през 2019 г. изобщо не са били избрани жени на длъжност.


Защо жените трудно биват избирани на длъжности в Индонезия и има ли вероятност това да се промени през 2024 г.?

Бариерите на патриархата, парите и разпознаваемостта на иметоВ много страни се казва, че когато жените се кандидатират, те печелят. Основната бариера пред по-голямото представителство обикновено е, че жените не се кандидатират за постове. Когато го правят, политическите партии не ги номинират или ги поставят на позиции, които не могат да бъдат спечелени. Квотите в Индонезия преодоляват този проблем. Те насърчават жените да се кандидатират и принуждават партиите да ги номинират, но проучвания на Си Ен Ей разкриха, че жените кандидати в Индонезия са изправени и пред значителни пречки, свързани с патриархалните нагласи на много гласоподаватели относно това дали жените трябва да поемат политически ръководни функции. През последното десетилетие подкрепата за политическото лидерство на жените дори е намаляла. В същото време избирателната система на Индонезия позволява на избирателите да дискриминират жените, без да се налага да жертват избора на партия, както би било при мажоритарна избирателна система като тази в Австралия.


Предизвикателствата не спират дотук


Политическият модел в Индонезия отскоро е демокрация и действащите партии получават много малко публично финансиране, което бавно довежда до диктат на „политиката на парите“.  


Като се има предвид, че жените в Индонезия са изправени пред високо равнище на икономическо неравенство, разходите за кампаниите затрудняват конкуренцията. Клиентелизмът също така определя вида на кандидатките, които партиите избират, и мястото, на което ги поставят в листите си. Жените с по-големи финансови възможности и известните личности е по-вероятно да бъдат номинирани, тъй като могат да се финансират сами. Освен това те разполагат с мрежи и разпознаваемост, които могат да спечелят гласове.


През 2019 г. около 44% от жените, избрани в националния парламент, са членове на политически династии. Достъпът до жените, искащи професионална реализация, остава блокиран от доминиращата патриархална и икономическа ситуация в страната, лишавайки множество жени от кариера в политиката. 


Превод: Цветелина МихайловаComments


bottom of page