top of page
  • vechernicamedia

Изложба “Let your hair down” на Слава Джордж

Изложбата “Let your hair down” на Слава Джордж се фокусира върху две основни теми - алхимия и български вълшебни приказки, в които жените преминават през инициация.Художничката използва юнгианския психоаналитичен подход, като търси допирни точки между съвременните предизвикателства пред жената и приказките, проявления на нашето колективно нeсъзнато.


(източник: herbariumcollection.com)


Фокусирайки се основно върху текстовете на "Братята лебеди” и “Златното момиче”, художничката ще създаде за пространството на галерия "+359" сайт-спесифик проект, който да преведе публиката през пътя на жените-героини в своето израстване и самоовластяване. Работата и е опит за актуализация на конвенционалното виждане за фолклора в търсене на модели за поведение, които стимулират жената да приеме и осмисли своята дуалистична природа.


Именно интегрирането на Сянката като активна част от душевния и свят, в алхимията от своя страна познато през процеси като Нигредо*, е отправна точка за изложбата.


“Let your hair down” ще търси актуални проявления на класичеките атрибути за преминаване през изпитания във вълшебните приказки, чертаейки връзки между “оръжията” на жената в XXI в., гарантиращи и икономическа и социална независимост, отнасящи се до тялото и, неговите потребности и свободи, и архетипните такива. Слава Джордж съчетава медии като инсталация, фотография, текстил, скулптура и др.


Куратор на изложбата е Бояна Джикова. Може да я видите в галерия +359 в София до 24/05.

Comments


bottom of page