top of page
  • vechernicamedia

Бездомните жени— подложени на насилие

Броят на жените, останали без дом се увеличава всяка година. За 2023 г. във Великобритания те са 15-20% от общия брой бездомни хора. За период от 1 година има близо 30% повишаване на броя жени, останали без подслон. Макро причините – бедност, скок на наемите, липса на социални жилища или адекватна социална подкрепа за хората в риск – взаимодействат със сложни индивидуални причини.


(източник: spectrumnews1.com)


Жените споделят, че едно грешно решение може да ги постави в това положение, от което трудно, понякога невъзможно е да се измъкнат. 


Бездомните жела са изложени на изключителни рискове на улицата, сблъскват се с всякакви видове жестокост и малтретиране, спят в изоставени коли и/или постройки и са принудени да правят “секс за оцеляване”, както и couchsurfing в замяна на секс.

(източник: interactive)


Изследванията показват, че голям процент от бездомните жени са преживели сексуално и/или физическо насилие в детството, както и домашно насилие от партньор по-късно в живота. Най-малко 63% от тях са преживели домашно насилие. Много от тях страдат от посттравматично стресово разстройство (PTSD) и други проблеми, свързани с травма, които рядко се разглеждат от системата за социални грижи или организациите, които помагат при бездомността.

(източник: armorphoto.com)


Психичните заболявания са друг сериозен фактор и засягат приблизително 65% от бездомните жени и почти половината са с депресивно разстройство, което е два пъти по-често от жените в общата популация. Жените са по-склонни от мъжете да преживеят травма, нападение и посттравматично стресово разстройство, когато нямат жилище. 


Освен проблемите с хигиената, липсата на адекватна здравна и женска медицинска грижа, немалка част от бездомните  съобщават, че живеят с ХИВ/СПИН.  Освен това условията на бездомност излагат хората, живеещи с ХИВ/СПИН на по-висок риск от заболявания, поради отслабената им имунна система и водят до животозастрашаващи резултати.


Друг огромен проблем е свързан с майките, останали без дом с малките си деца. В САЩ приблизително 85% от бездомните семейства се състоят от самотна жена с малко или никакви социални контакти и подкрепа, които биха могли да ѝ помогнат. Невъзможността за стабилна грижа за децата и стабилно жилище често води до това, че семействата на самотни майки остават без дом.


(източник: carenetabq)

За жените, преживяващи това, подслоните за бездомни хора не винаги са добър вариант, защото често са препълнени и несигурни. Там те са застрашени от сексуално или физическо насилие, доколкото са настанени с голям брой хора, които често не познават и са силно уязвими, поради което и голяма част от тях отказва този тип социална грижа. 


Тежкото положение на бездомните жени не е проблем само за големите градове и не засяга само жени, които имат психични заболявания, зависимости или с история на насилие. Много жени са само на една заплата от това да останат без дом, докато същевременно са в риск от или жертва на домашно насилие. Същевременно немалко възрастни жени се оказват на улицата, защото нямат средства да плащат наем.


Превод: Катерина Георгиева

Източници: 

Comments


bottom of page