top of page
  • vechernicamedia

78 % от жените в музиката са жертви на сексуален тормоз

Британските депутати от Комисията по въпросите на жените и равенството публикува забележителния доклад „Misogyny in Music“. Той хвърля тревожна светлина върху дискриминацията, сексуалния тормоз и злоупотребите, широко разпространени в музикалната индустрия. 


В рамките на междупартийното разследване бяха изслушани показания на широк кръг свидетели, свързани с музикалната индустрия. Констатациите са дълбоко обезпокоителни и подчертават, че жените, работещи в тази индустрия, се сблъскват с “ограничаване на възможностите, липса на подкрепа, дискриминация по полов признак и сексуален тормоз и посегателства, както и с постоянния проблем на неравностойното заплащане в сектор, доминиран от частната практика и неравнопоставеност между половете“.


В доклада се посочва широко разпространената злоупотреба със споразуменията за неразкриване на информация, които заглушават жертвите и защитават извършителите и означава, че: ,,Хората от бранша, които посещават награждавания и партита, понастоящем го правят заедно със сексуални насилници, които остават защитени от системата и от колегите си.” Разследването установи също така, че проблемите „се засилват за жените, които се сблъскват с пречки от различен характер, особено с расова дискриминация”.


Този доклад следва редица скорошни разследвания на дискриминацията в музикалната индустрия.Култура на дискриминация


През септември 2022 г. Независимото дружество на музикантите публикува своя доклад ,,Достойнство на работното място 2: Дискриминация в музикалния сектор”. Докладът се основава на отговорите на анкета, проведена сред 660 души в музикалната индустрия.

В него се установи, че 66% от тях са се сблъскали с някаква форма на дискриминация, а 78% от тази дискриминация е била извършена срещу жени. От тази дискриминация 58% са определени като сексуален тормоз, а 76% от работещите в студията или на музикални събития на живо са били подложени на дискриминация. Установено е също така, че 88% от самостоятелно заетите лица не са съобщили за преживяната от тях дискриминация (94% не са имали на кого да съобщят).


Неотдавнашни важни изследователски доклади бяха изготвени и от Black Lives in Music, Donne Women in Music и Women in CTRL. Констатациите също така отразяват редица теми, които се появиха в работата на финансираната от Съвета за изследвания в областта на изкуствата и хуманитарните науки (AHRC) онлайн мрежа ,,Женско музикално лидерство”, която ръководя заедно с професор Хелън Джулия Минорс от университета ,,Йорк Сейнт Джон”.


Допълнителни проблеми за индустрията


Дискриминацията, основана на пола, прониква на всички нива в музикалната индустрия. Въпреки че представителството на жените се е увеличило през последните години, мъжете все още доминират на ръководни позиции.

Устoйчивите асоциации, свързани с пола, на някои музикални инструменти и жанрове все още пречат на жените да се занимават с тях или да ги изпълняват професионално на същото ниво като мъжете. В миналото жените са били насърчавани да свирят на „дамски“ инструменти, като пиано или арфа, докато духовите и медни инструменти, които изискват изкривяване на лицевите мускули, са били силно възпрепятствани, както и по-ниските струнни и ударни инструменти.


Джазът, хеви метълът и рапът (въпреки че имат много жени изпълнители) все още често се разглеждат като мъжки жанрове. Много от работещите в музикалната сфера са самостоятелно заети лица и работят на несигурни договори, които често включват ненормирано работно време без същата защита като работещите в предприятия.Майки-музиканти, които работят на свободна практика, често не могат да ползват отпуск по майчинство със значителна продължителност, а разходите за грижи за децата са непосилни. Сексуализираното възприемане и постоянният контрол в медиите и социалните мрежи, на които са подложени жените в музикалната индустрия, са изтощителни, заплашителни и унизителни. Широко разпространените сексуални посегателства и тормоз, на които са подложени толкова много жени, са срамна публична тайна. 


Докладът ,,Мизогинията в музиката” е спешен призив за промяна.


Препоръки от доклада


Докладът съдържа 34 препоръки. В него се призовава правителството да предприеме законодателни мерки, за да ,,гарантира, че на работещите на свободна практика се предоставя същата защита от дискриминация като останалите на служители”. В него се отправя и искане за изменение на раздел 14 от Закона за равенството, ,,за да се подобри защитата на хората, изправени пред междусекторно неравенство”. Докладът призовава правителството да ,,внесе законодателни предложения за забрана на използването на споразумения за неразкриване на информация и други форми на конфиденциалност в случаи, свързани със сексуални посегателства, сексуален тормоз или сексуални нарушения, тормоз или преследване и дискриминация, свързана със защитени характеристики” (характеристики, защитени от Закона за равенството, като възраст и раса). В него се предлага и мораториум със задна дата върху вече действащите споразумения.От доклада става ясно, че отношението на мъжете спрямо жените в тази индустрия е в основата на тези проблеми. Превантивните мерки обаче рискуват да нормализират този вид поведение, тъй като прехвърлят тежестта на отговорността върху жените, за да не стават жертви. Наред със законодателните реформи е необходима и дълбока културна промяна в музикалната индустрия, за да се гарантира, че тя ще стане по-безопасно, приобщаващо и подкрепящо жените пространство.Превод: Цветелина Михайлова

Авторка: Laura Hamer

Commentaires


bottom of page