top of page
  • vechernicamedia

Жените в България все още печелят по-малко от мъжете

Макар положението да е малко по-добро от средното за Европа, България е сред европейските държави, в които разликата в заплащането между мъжете и жените е значителна. По данни на Евростат тази разлика е 12.2% - намаляла е едва с 0.5% от 2020 г. насам.Жените в ЕС получават 13% по-ниско заплащане от мъжете за същия обем работа, въпреки че равното заплащане е част от законодателството на ЕС.

В Източна Европа мъжете и жените стопяват разликата във възнагражденията в сравнение със Западна Европа. В Румъния разликата е 3,6%, а в в Унгария и Австрия - над 17 % и почти 19 %. Най-големи различия във възнагражденията има в Естония (29,9%). 


Европейската комисия отбелязва, че няма напредък в премахването на разликата в заплащането тази година. ЕК издаде Директива за прозрачност на заплащането, която предстои да влезе в сила и засяга „работа с еднаква стойност“ и критерии, оценяващи умения, условия на труд и отговорност. 


Източници: Comments


bottom of page